TELEFOON+32 14 96 06 13
Respo Repair - Respo Repair -
Respo repair vestigingen Vestigingen direct contact
Respo repair vestigingen Mol Leuven

Historie

In 1967 kocht de in Lieshout gevestigde ondernemer M.H.G.A.van Luijt twee Zwitserse patenten voor de Nederlandse markt om beschadigd en versleten emaillen sanitair te repareren. Met de aankoop van deze patenten sloot hij zich aan bij de groep ‘Respo Technik Schweiz’, een in Zürich opgericht internationaal verbond van zelfstandige sanitairreparateurs. De groep, die opereert onder de voernaam ‘Ihr Badewannen-Doktor’, heeft leden in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland en is opgericht met als doel kennis uit te wisselen om te profiteren van elkaars ervaringen. M.H.G.A.van Luijt stichtte het bedrijf Respo Technik Schweiz B.V. en ging onder de voernaam ‘De Badkuipdokter’ in Nederland aan de slag. Het bedrijf vestigde zich op Lankelaar 21 in Lieshout.

 

 

 

Respo Technik Schweiz was slechts één van de vele projecten waar van Luijt zich mee bezig hield. Zijn belangrijkste onderneming was Abonné bv. Een assemblage productiebedrijf die subcontractor was voor oa Philips en IBM. Door de explosieve groei van de elektronicabranche richtte hij zijn prioriteit steeds meer op zijn kabelbedrijf. Het gevolg hiervan was dat er jarenlang nauwelijks in Respo Technik Schweiz werd geïnvesteerd. Dit veranderde in 1987 toen Joost van Luijt, de zoon van de eigenaar, in het bedrijf kwam werken.

 

Uit een inventarisatie bleek dat de behoefte aan het overspuiten van versleten emaillen sterk was teruggelopen. Respo Technik Schweiz specialiseerde zich daarom in kwalitatief hoog-waardige reparatietechnieken die aansloten bij de behoeften van de klant. Joost van Luijt vol-gde cursussen in Zürich, München en Wenen om de modernste technieken uit de sanitair-branche onder de knie te krijgen. Het voornaamste speerpunt van Respo Technik Schweiz werd het Bad in Bad systeem; een procedé waarbij een versleten of ernstig beschadigde badkuip zonder hak- of breekwerk wordt vervangen voor een nieuwe badkuip.

 

Joost van Luijt ging deze reparaties zelf uitvoeren, nog steeds onder de voernaam De Bad-kuipdokter. Deze formule bleek een succes. In 1994 nam Joost van Luijt het bedrijf van zijn vader over. Om verder uit te kunnen breiden verhuisde Respo Technik Schweiz in 1996 naar een nieuwe locatie; Deense Hoek 10 in Lieshout.

 

Respo Technik Schweiz kocht haar inzetbaden in bij Repabad Holland in Heinenoord. Repa-bad produceerde en plaatste inzetbaden. In 1998 benaderde Joost van Luijt Repabad met het voorstel om haar klantenbestand, voor het plaatsen van inzetbaden, aan Respo Technik Schweiz te verkopen. Repabad zou zich hierdoor volledig kunnen concentreren op haar plan-nen om de productie uit te breiden. Repabad kon zich vinden in deze koerswijziging en de deal werd beklonken. Vanwege de naamsbekendheid werd de voernaam ‘De Badkuipdokter’ vervangen voor de gevestigde voernaam ‘Repabad’.

In 2004 besloot Joost van Luijt voor het gros van de inzetbadmodellen op zoek te gaan naar een andere leverancier om de concurrentiepositie van Respo Technik Schweiz te verbeteren. In China werd tijdens een handelsmissie een leverancier gevonden die kwalitatief hoogwaar-dige inzetbaden van massief acryl kon leveren voor een substantieel lagere prijs dan Repabad. Omdat Respo Technik Schweiz op het gebied van kwaliteit absoluut geen concessies wilde doen, werden er met de Chinese leverancier duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteits-eisen. Er werd overeengekomen dat iedere badkuip voor verzending persoonlijk door Joost van Luijt gecontroleerd zou worden op 15 verschillende kwaliteitskenmerken zoals: vorm, af-meting, dikte, gewicht, gaafheid, verpakking etc. Er werd een nieuwe B.V. in het leven geroe-pen om de Chinese inzetbaden te importeren; Asia Line B.V. De jaarlijkse kwaliteitscontrole wordt door Joost van Luijt als zeer waardevol ervaren en waarborgt de goede naam van het bedrijf.   

 

Respo Technik Schweiz was op de Nederlandse markt inmiddels uitgegroeid tot een gerenom-meerd bedrijf met 7 medewerkers alsmede een zeer gevarieerde klantenkring in de hotel-branche, de huizenmarkt en de utiliteitsbouw. De ambities van Joost van Luijt reikten echter verder. In 2005 had hij het plan opgevat om over de grens te gaan. Het bedrijf gaf in datzelfde jaar aan dit plan gestalte door in Leuven een vestiging te openen waarmee de Belgische markt verkend kon worden.

 

Naar aanleiding van geluiden uit de markt werd in 2007 besloten om extra te investeren in de ontwikkeling van (nieuwe) reparatietechnieken. Uitvoerders, hotelmanagers en opzichters ble-ken namelijk behoefte te hebben aan een gevarieerder assortiment. Hiervoor opende het be-drijf een researchafdeling. Respo Technik Schweiz stelde zich tot doel een zo compleet moge-lijk pakket reparatietechnieken te ontwikkelen om in zoveel mogelijk behoeften van de klant te kunnen voorzien. De ‘one stop shopping formule’ was geboren. Door deze ambitieuze en innovatieve instelling groeide Respo Technik Schweiz uit tot een veelzijdig bedrijf. Naast het repareren van sanitair specialiseerde het bedrijf zich in het installeren van antisliptechnieken en het repareren van de meest uiteenlopende objecten en materialen. Dit alles zonder hak- of breekwerk.

 

Deze koerswijziging bleek een succes; er was veel vraag naar de nieuwe diensten van Respo Technik Schweiz. Ook de verzekeraars waren zeer gecharmeerd van de ‘one stop shopping formule’. De verzekeraars verlangden echter een landelijke dekkingsgraad van Respo Technik Schweiz alvorens op grote schaal met het bedrijf in zee te gaan. Het geboekte succes en de wens van de verzekeraars deden Joost van Luijt besluiten om de ‘one stop shopping formule’ te gaan exploiteren in een doordacht franchiseconcept.

 

Het pand op de Deense Hoek 10 voldeed daarom niet langer aan de eisen van het bedrijf. Om het capaciteitsprobleem op te lossen, en alvast voorbereid te zijn op de franchiseplannen, werd besloten een nieuw pand te bouwen met de allure van een modern hoofdkantoor. Dit pand, gelegen op De Stater 42 in Lieshout, naast het terrein van bierbrouwerij Bavaria, werd in 2009 in gebruik genomen.

 

 

                            

                        Het nieuwe bedrijfspand aan de Stater 42 te Lieshout

 

In 2010 werd gestart met het uitwerken van de franchiseplannen. De ‘one stop shopping for-mule’ vroeg om een naamswijziging. Respo Technik Schweiz B.V. ging verder onder de allesomvatende naam Respo Repair Service B.V. De naam Asia Line B.V. werd veranderd in Respo Repair B.V. Onder deze naam werd begin 2012 het franchiseconcept officieel gelanceerd. Respo Repair stuurt de franchisenemers aan die opereren onder de naam Respo Repair Service. Respo Repair Service B.V. moet daarom vanaf 2012 gezien worden als Respo Repair Service vestiging Lieshout. Op 1 maart 2012 werd de eerste franchisenemer officieel verwelkomd. De heer Jan Roefs zette op deze datum zijn handtekening onder de franchise-overeenkomst en ging aan de slag in rayon Tilburg.

 

 

 

Franchisenemer Jan Roefs ( links ) en Joost van Luijt na het ondertekenen van de franchiseovereenkomst.

 


We hebben ons beleid op het vlak van cookies en verwerking van persoonsgegevens aangepast.

Respo Repair Belux heeft onlangs een nieuwe versie gepubliceerd van de regels voor het cookiegebruik en de verwerking van persoonsgegevens. De wijzigingen vindt u terug in de nieuwe versies van ons cookiebeleid en van onze privacyverklaring.

Neen, ik wil graag meer info